Pozvánka
VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE
Ústav hygieny a technologie mléka

OBOROVÁ RADA PRO HYGIENU A TECHNOLOGII POTRAVIN


a


KOORDINAČNÍ MÍSTO PRO VĚDECKOU A TECHNICKOU SPOLUPRÁCI S EFSA V ČR, MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ


a


časopis MASO – odborný časopis pro obor zpracování masa


pořádají


dne 24. května 2017XIX. KONFERENCI MLADÝCH VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ


Místo konání: VFU BrnoKonference je určena pro prezentaci výsledků vědecko-výzkumné práce studentů doktorských studijních programů.