Ochrana hospodářských zvířat 

 

§ 3 písm. d): Pro účely tohoto zákona se rozumí hospodářským zvířetem zvíře chované pro produkci živočišných produktů, vlny, kůže nebo kožešin, popřípadě pro další hospodářské nebo podnikatelské účely, zejména skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci, drůbež, králíci, kožešinová zvířata, zvěř a jiná zvířata ve farmovém chovu a ryby, včetně zvířat produkovaných jako výsledek genetických modifikací nebo nových genetických kombinací.

§ 3 písm. aa): Pro účely tohoto zákona se rozumí intenzivním chovem chov, při kterém jsou využívány chovatelské metody, při nichž jsou hospodářská zvířata chována v takových počtech nebo hustotě, nebo za takových podmínek, nebo na takové úrovni produkce, že jejich zdraví a životní pohoda závisejí na častém dohledu člověka.

§ 2 - § 7 Ochrana zvířat obecně - pět zákazů: zákaz týrání zvířat, zákaz propagace týrání zvířat, zákaz vykonávat bolestivé zásahy na zvířatech, zákaz bezdůvodného usmrcení zvířete, zákaz opuštění zvířete s úmyslem se ho zbavit nebo je vyhnat

Ochrana zvířat při porážení, utrácení a jiném usmrcování

Ochrana zvířat při přepravě

Ochrana zvířat při veřejném vystoupení

Ochrana hospodářských zvířat § 9 - § 12f

 

§ 1b Minimální standardy zařízení pro hospodářská zvířata

§ 1c Obecné požadavky na chov hospodářských zvířat

§ 2 Minimální standardy pro ochranu skotu

§ 3 Minimální standardy pro ochranu prasat

§ 4 Minimální standardy pro ochranu ovcí a koz

§ 5 Minimální standardy pro ochranu koní

§ 6 - § 11b Minimální standardy pro ochranu drůbeže

§ 12 Minimální standardy pro ochranu běžců ve farmovém chovu

§ 13 Minimální standardy pro ochranu kožešinových zvířat ve farmovém chovu

§ 14 Minimální standardy pro ochranu jelenovitých ve farmovém chovu