Myš domácí (Mus musculus)

 

 

Biologie

Je typickým příkladem hlodavce, který je svým způsobem života vázán na člověka. U myši domácí převažuje na hřbetě tmavošedý, šedohnědý nebo žlutý odstín, který pozvolna přechází v šedé nebo žlutošedé břicho bez výraznější hranice na bocích. Má protažený čenich, velké uši, oči jako korálky, na každé noze má 5 prstů.

Ocas má dlouhý, tenký, jednobarevný, šupinkatý, stejně dlouhý jako tělo nebo delší. Myš domácí se také vyznačuje charakteristickým, někdy až nepříjemných zápachem (tzv. myšinou). Váží 9-25 g a měří 70-100 mm, samice mají 5 párů mléčných bradavek.

Samice ve stáří 2-12 měsíců má v průměru 6-10 vrhů. Je březí 3 týdny a rodí 5-12 mláďat, která jsou slepá, holá a váží 1 g. Doba laktace trvá 3 týdny. Dožívá se jednoho roku, výjimečně až 2 let.

Nejdůležitějším smyslem je pro ni čich, také výborně šplhá po výškách a dokáže vyskočit až 30 cm. Je to všežravec, který si hromadí zásoby. Její příjem potravy je až 3-5 g denně. Vydrží však několik dní bez vody. Trus má černý, dlouhý 3-8 mm, široký 1-3 mm a rychle tvrdne.

Původním domovem myši domácí zřejmě byly teplé stepní a polopouštní oblasti na jihu Eurasie a v severní Africe. V Evropě obývá východní polovinu kontinentu po Skandinávii, Dánsko, Rakousko a Slovinsko, zavlečená populace žije např. i na Islandu. V ČR se obyčejně ukrývá na půdách, v prostorách nad stropy, v různých těsných prostorách ve skladištích a pod nimi. Teritorium nepříliš početné populace může být menší než 10 m2.

Myš domácí

 

Škody

Škodí šířením původců chorob, spotřebou potravin, znečištěním skladovaných potravin trusem a močí, ohlodáváním obalů, izolačního materiálu, dřevěných podlah, potrubí a kabelů (poruchy a zkraty) a poklesem povrchu v důsledku propadu nor.

Myš domácí 2

 

Způsoby prevence a likvidace

Co nejvíce omezit zdroje potravy (odpadky v uzavřených nádobách, odstraňování zbytků potravy), kanalizace musí být v dobrém stavu, základy vnějších zdí musí být nejméně 60 cm pod povrchem, je třeba zaslepit otvory kolem průvlaků, těsně uzavírat dveře, vyhýbat se dlouhým skladovacím dobám, pravidelně kontrolovat sklady a zásoby v nich skladované, kontrolovat spotřebu neotrávené návnady v monitorovacích staničkách umístěných např. u dveří skladů.

Myš domácí - mládě