Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 2 písmeno b),c),d) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění - středoškoláci

Já, uvedený v této přihlášce souhlasím se zpracováním osobních údajů a zařazením do databáze VFU Brno a MZe na dobu neurčitou, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)  o ochraně osobních údajů – GDPR. Tyto údaje nebudou poskytovány dalším osobám ani k jiným účelům.

 

jméno *
 

příjmení *
 

titul před
 

titul za
 

místo narození *
 

datum narozeni *
 

adresa bydliště *
 

psč *
 

telefon / mobil *
 

e-mail *
 

název a adresa zaměstnavatele *
 

fakturační adresa zaměstnavatele *
 

IČ *
 

DIČ *
 
 

vysílací organizace *
 
 

adresa organizace *
 
 

poznámka