3b. Reflex Achillovy šlachy


ZÁKLADNÍ POJMY

Šlacha je vazivový provazec připojující sval ke kosti. Přenáší sílu stahujícícho se svalu na kost a tím umožňuje pohyb kostry. Cílem cvičení je stanovit a zaznamenat reakci Achillovy šlachy na poklep speciálním kladívkovým spínačem. Zaznamenáme prodlevu (čas mezi poklepem a reakcí Achillovy šlachy), trvání reakce a rozsah akčního potenciálu.

Sestava ke sledování reflexu Achillovy šlachyNASTAVENÍ SOFTWARE
 1. Snímač: Měření provádíme na přístroji Cobra 3, který umožňuje snímání biosignálů.
 2. Nastavení software: Na počítači spustíme program Phywe Measure 4 a zvolíme Universal Writer. Parametry nastavíme následujícím způsobem:
  • Channels: Analog in 2
  • X data: Time
  • Range - Analog in 2: ± 3 V
  • Card: Fast measurement
  • Trigger: +25%, rising, Analog in 1
  • Frequency:5 kHz
  • Values: 512.
POSTUP ÚLOHY
 1. Nastavení elektrod: Jeden ze studentů nohou s vyhrnutou nohavicí a ponožkou přetaženou přes patu poklekne na židli s poduškou. Druhý student potře elektrody vodivým gelem a připevní je páskovou náplastí do středu lýtka, v rovině Achillovy šlachy dle následujícího obrázku. Nutno dodržet barevné pořadí elektrod (červená – zelená – žlutá, od paty ke koleni), vzdálenost mezi elektrodami je cca 2 cm.
 2. Vyvolání reflexu Achillovy šlachy: Klikneme na Continue a pak na New measurement. Nyní kladívkovým spínačem klepneme na šlachu v oblasti mezi patou a elektrodami v linii průběhu Achillovy šlachy (ne přímo na patu). Při správném klepnutí se ozve zvukový signál a na displeji počítače se vytvoří křivka reakce Achillovy šlachy. Pokud poklepneme málo, zvukový signál se nespustí a křivka nevzniká. Správná křivka má následující tvar.

  Průběh akčního potenciálu reflexu Achillovy šlachy

 3. Vyvolání výsledků: Spustíme funkci Survey (#) na nástrojové liště a vymezíme počátek a konec průběhu akčního potenciálu: Levý bod vymezovacího okénka nastavíme na začátek akčního potenciálu a na jeho nejnižší hodnotu (X1), pravý bod pak na konec akčního potenciálu a na hodnotu nejvyšší (X2). Zaznamenáme hodnoty X1, X2, délku trvání akce (X2 - X1), minimální hodnotu akčního potenciálu (Y1 [V]) a maximální hodnotu akčního potenciálu (Y2 [V]).
 4. Celou proceduru opakujeme 5krát pro levou a 5krát pro pravou nohu.
 5. Zpracování výsledků: Vytvoříme výslednou tabulku pro každou končetinu zvlášť se všemi sledovanými parametry. Doplníme statistickou analýzou výsledků (průměr, směrodatná odchylka výběrová, relativní a průměru). Nezapomeňte doplnit tabulku legendou, vysvětlující význam použitých zkratek.
 6. Diskuse: V diskusi porovnáme průměrné hodnoty akčních potenciálů pro obě nohy. Srovnání provádíme u parametrů prodleva (X1) a trvání akce (X2 - X1), jejichž shodu nebo rozdíl vyjádříme procentuálním intervalem shody.

VIDEOKLIP DEMONSTRUJÍCÍ POSTUP ÚLOHY

Verze pro RYCHLÉ PŘIPOJENÍ k internetu!


Verze pro POMALÉ PŘIPOJENÍ k internetu!


obsah Předchozí úloha Další úloha Konec