Příklad výpočtu směrodatných odchylek pro n > 7

Pro výpočet použijeme následující vzorce:

směrodatná odchylka výběrová
směrodatná odchylka relativní
sr = (s / x) . 100 [%]
směrodatná odchylka průměru
sx = s / √n

n = velikost souboru (počet měření), v daném případě n = 10
x - aritmetický průměrPříklad:

naměřené hodnoty xi
xi - x  umocnit zaokrouhlit
x1 9,63 -0,04 0,001764  
x2 9,63 -0,04 0,001764  
x3 9,65 -0,02 0,000484  
x4 9,70 0,03 0,000784  
x5 9,67 0,00 0,000004  
x6 9,85 0,18 0,031684  
x7 9,57 -0,10 0,010404  
x8 9,81 0,14 0,019044  
x9 9,65 -0,02 0,000484  
x10 9,56 -0,11 0,01254  
aritmetický průměr x 9,67 suma 0,078960  
    suma / (n - 1) 0,008773  
s =   odmocnina 0,093666 0,094
         
sr= (s / x) . 100 [%] =     0,968425 0,97 [%]
sx = s / √n     0,02962 0,030

obsah