Příklad výpočtu směrodatných odchylek pro n < 8

Pro výpočet použijeme následující vzorce:

směrodatná odchylka výběrová
s = R . kn
směrodatná odchylka relativní
sr = (s / x) . 100 [%]
směrodatná odchylka průměru
sx  = s / √n

R - variační rozpětí ==> R = xmax - xmin
kn - koeficient viz. Tabulka kn
n - velikost souboru (počet měření), v daném případě n = 5
x - aritmetický průměr


Tabulka hodnot kn

n
3
4
5
6
7
kn
0,591
0,486
0,430
0,395
0,370


Příklad:

naměřené hodnoty xi
zaokrouhlit
x1 74  
x2 77  
x3 91  
x4 73  
x5 81  
aritmetický průměr x 79 79
R = xmax - xmin  = 18  
kn  = 0,430  
s = R . kn  = 7,74 7,7
sr= (s / x) . 100 [%] = 9,772727 9,8 [%]
sx = s / √n 3,461433 3,5

obsah