Elektronický výukový materiál pro praktická cvičení z biofyziky
posluchačů FVHE a FVL Veterinární a farmaceutické univerzity Brno


OBSAH

1a. Dynamika vlhkosti vzduchu ve cvičebně biofyziky během výuky

     1b. Ztráta tepla v závislosti na povrchu a objemu tělesa a na chladícím mediu2a. Polarimetrie: Kvantitativní stanovení sacharózy

     2b. Konduktometrie3a. Porovnání elektromyografie flexorů předloktí a paže po stejné zátěži

     3b. Reflex Achillovy šlachy4. Refraktometrie: Kvalitativní stanovení alkoholů a kvantitativní stanovení sacharózy a NaCl5. PotenciometrieGrafické metody (prezentace ve formátu PowerPoint - po otevření okna stiskni F5 a klikej myší)

Zobrazení rovnice lineární regrese v Excelu 2010 (prezentace ve formátu PowerPoint)

Příklad výpočtu statistiky pro n > 7

Příklad výpočtu statistiky pro n < 8

Statistické metody pro vyhotovení protokolů (včetně vysvětlivek ke grafickým metodám a výpočtu lineární regrese)

Vzor protokoluPOZNÁMKA:

V úvodní části úloh jsou uvedeny jen základní pojmy, vztahy a vzorce, potřebné pro provedení úlohy. Podrobnější informace a teoretické principy úloh viz. skripta:
Dvořák, P., Vítek, J., Ždárský, M.: Biofyzikální cvičení. Skripta, VFU, Brno, 2013.Zvětšit a otevřít ve Windows Media Player

Konec