Od ledna 2020 je pracoviště součástí oddělení biofyziky Ústavu biologie a chorob volně žijících zvířat FVHE Veterinární univerzity Brno. Vzhledem k plánované opravě budovy č. 31, bylo pracoviště radioizotopů dočasně přemístěno do budovy č. 14, v současné době je již zpět v budově č. 31

Dříve, od začátku roku 2016 bylo pracoviště radioizotopů začleněno pod Ústav Gastronomie FVHE VETUNI Brno, který vznikl z části zrušeného Ústavu biochemie a biofyziky, doplněním o další pracovníky z oboru hygieny potravin. Tento ústav však po 4 letech zaniká sloučením s dalšími hygienickými ústavy.

Od svého vzniku (1956) se radioizotopové pracoviště nacházelo v budově č. 31 dnešní Veterinární a farmaceutické univerzity Brno - pavilon prof. Bečky. V této budově byl založen již při vzniku tehdejší Vysoké školy zvěrolékařské v roce 1919 Ústav lékařské chemie. Rozvoj tohoto ústavu byl spjat s osobností světového věhlasu prof. PhDr. MUDr. MVDr. h. c. Janem Bečkou, zakladatelem ústavu, prvním profesorem lékařské chemie  a později rovněž rektorem naší alma mater.

V současné době oddělení biofyziky zabezpečuje výuku řady disciplin, z nichž některé jsou v rámci integrované výuky určeny i pro Fakultu veterinárního lékařství

 

     

 

                                                                       

                         Vedoucí oddělení:    prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.

                                tel:    420-541562608

                           e-mail:     dvorakp@vfu.cz 

 

       

 

poslední aktualizaci 28.07.2022  zpracoval a za stránky pracoviště odpovídá prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.    dvorakp@vfu.cz