Elektronický multimediální výukový materiál pro praktická cvičení z fyziky pro posluchače bakalářského studijního programu FVHE
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno


OBSAH

1a. Stanovení měrné hmotnosti kapalin.

     1b. Stanovení vlhkosti vzduchu

2. Měření viskozity

3. Polarimetrie

4. Spektrofotometrie

5. Refraktometrická stanovení v potravinářství

6. Konduktometrie

7. Potenciometrie

8. Detekce ionizujícího záření

9. Měření teploty povrchu těla

10. Elektromyografie

11. Ztráta tepla v závislosti na povrchu a objemu tělesa


Pro posluchače kombinovaného bakalářského studijního programu FVHE platí cvičení 2. - 7.
Grafické metody (prezentace ve formátu PowerPoint - po otevření okna stiskni F5 a klikej myší)

Zobrazení rovnice lineární regrese v Excelu 2010 (prezentace ve formátu PowerPoint)

Příklad výpočtu statistiky pro n > 7

Příklad výpočtu statistiky pro n < 8

Statistické metody pro vyhotovení protokolů (včetně vysvětlivek ke grafickým metodám a výpočtu lineární regrese)

VZOROVÝ PROTOKOL

POZNÁMKA:

V úvodní části úloh jsou uvedeny jen základní pojmy, vztahy a vzorce, potřebné pro provedení úlohy. Podrobnější informace a teoretické principy úloh viz. skripta:
Dvořák, P. a kol.: Praktické úlohy z biofyziky a statistické metody vyhodnocování výsledků. Skripta, VFU, Brno, 2010
eventuálně
Dvořák, P., Vítek, J., Ždárský, M.: Biofyzikální cvičení. Skripta, VFU, Brno, 2013


Zvětšit a otevřít ve Windows Media Player

Konec