Veterinární legislativa Evropské unie

Komplexní elektronická databáze výukových materiálů pro studium předmětu Veterinární legislativa Evropské unie

Obsahuje:

  • aktuální právní předpisy
  • zkrácené verze právních předpisů jako příprava na výuku
  • prezentace na cvičení a přednášky

další právní předpisy EU naleznete na servervrech:

zdroj: https://www.euroskop.cz/9007/26891/clanek/dulezita-evropska-legislativa-ktera-zacne-platit-v-roce-2016/

Datum poslední aktualizace
9.10.2018

MVDr. Přemysl Mikula Ph.D.
Lenka Čejková
Zuzana Dohnalová


Tyto stránky byly vytvořeny za podpory Interní vzdělávací agentury VFU 2018, projekt 2018/FVHE/2380/54.

results matching ""

    No results matching ""