Zde najdete zkrácené verze vybraných právních předpisů k dané problematice, které by měli sloužit pro Vaši jednodušší orientaci a také jako příprava na cvičení a přednášky

Upozorňujeme,
že zkrácené verze jsou pouze výtahem některých paragrafů z daných právních předpisů a proto je nemohou plnohodnotně nahradit v přípravě na zkoušku.

results matching ""

    No results matching ""