Centrální klinická laboratoř zajišťuje diagnostiku v odvětvích – klinická biochemie, klinická hematologie a klinická cytologie. Laboratoř je zároveň výukovým a výzkumným pracovištěm VFU Brno umístěným v Pavilonu klinik malých zvířat. Centrální klinická laboratoř byla ustanovena k 1. lednu 2004. S počátkem vzniku CKL funkci přednosty vykonává prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.


ORGANIZAČNÍ STRUKTURA CKL

Úsek přijmu a zpracování biologického materiálu

Oddělení hematologické diagnostiky

Oddělení biochemické diagnostiky

Oddělení cytologické diagnostiky

Úsek informační

PŘEDNOSTA

Prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.
odborná specializace:  patologická fyziologie - krev a krvetvorné tkáně, endokrinní systém, stres a oxidativní poškození,
veterinární hematologie,
klinická patologie
publikační činnost (pdf)


Oddělení hematologické diagnostiky

Vedoucí oddělení

MVDr. Kristína Řeháková
odborná specializace: hematologie a klinická patologie malých zvířat
publikační činnost (pdf)

Laborantky

Věra Vyhlídalová
Dagmar Laštůvková


Oddělení biochemické diagnostiky

Vedoucí oddělení

Prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.

Laborantky

Mgr. Lívia Nekolová
Zdeňka Brhelová


Oddělení cytologické diagnostiky

Vedoucí oddělení

MVDr. Kristína Řeháková

Laborantky

Věra Vyhlídalová

Sekretariát

Jarmila Kolaříková