HEMATOLOGICKÉ A IMUNOHEMATOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ


Metoda
Hematologický analyzátor Celltac alpha MEK 6318 – Nihon Kohden
Mikroskop BX51TF – Olympus