Ekonomika veterinární činnosti

Multimediální výukový text pro studenty 4. ročníku magisterského studijního programu FVL a FVHE

 

 

ECONOMY OF VETERINARY ACTIVITY

 

Doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.

pistekovav@vfu.cz