EKONOMIKA, MARKETING, MANAGEMENT POTRAVINÁŘSKÉHO PODNIKU

Bakalářský studijní program

BEZPEČNOST A KVALITA POTRAVIN

 

PODKLADY K PRAKTICKÝM CVIČENÍM

 

Podnikatelský plán

Tabulky slev k dani z příjmů fyzických osob

Modelové příklady k výpočtu čistého příjmu zaměstnanců

Roční zúčtování příjmů ze závislé činnosti zaměstnavatelem

Modelové příklady k výpočtu sociálního a zdravotního pojištění

Další příklady na roční zúčtování

Další příklady na výpočet čistého příjmu a pojištění

Odpisy dlouhodobého majetku

   

projekt IVA 2018FVHE/2380/55 - Grafické materiály jako podpora pro výuku ekonomických předmětů