Rozvoj DSP Farmacie

Název projektu

Název projektu
      Rozvoj DSP Farmacie

Registrační číslo projektu
      CZ.1.05/4.1.00/04.0197

Příjemce dotace
      Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Období realizace
      1. prosince 2011 - 31. prosince 2014

Rozpočet projektu
      Celkové způsobilé výdaje projektu: 169 570 588,00
            z toho investiční 166 920 388,00
            neinvestiční 2 650 200,00
      Celkové nezpůsobilé výdaje projektu 65 802,00
      Celkové výdaje projektu 169 636 390,00

Z Evropského fondu pro regionální rozvoj bude hrazeno 85 % způsobilých nákladů, 15 % způsobilých nákladů bude hrazeno ze státního rozpočtu.


Informace o Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace naleznete na stránkách MŠMT www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi