VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE

ÚSTAV VEŘEJNÉHO VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ A TOXIKOLOGIE

 

Farmakologie v produkci potravin

 

Praktická cvičení Přednášky Případové studie Odkazy Galerie Další

 

Profil předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty se znalostí principů veterinární farmakologie založeném na současných znalostech farmakokinetiky, farmakodynamiky, účinků a vedlejších účinků léčiv, interakcí, nebezpečí, rizika toxicity a reziduí při používání léčiv u potravinových zvířat. Zvláštní pozornost se věnuje těm skupinám léčiv, které se aplikují hromadně potravinovým zvířatům chovaným v intenzivních systémech. Předmět zahrnuje výuku příslušné legislativy týkající se reziduí v potravinách živočišného původu.
 

 

Podmínky zápočtu

- 100% docházka na praktická cvičení (včetně exkurze). Za 1 absenci s potvrzením lékaře náhradní úkol, více absencí znamená opakování předmětu.

- u magisterského studia vypracování a prezentace případové studie

- úspěšné napsání zápočtového testu

 

Sylabus FVHE mag        Sylabus FVHE bak

 

Rozvrh

 

© VFU Brno