Posílení finanční udržitelnosti výzkumu na VFU Brno zavedením metodiky úplných nákladů

Klíčové aktivity

  • Zpracování analýzy a podrobného plánu zavádění metodiky
  • Vypracování metodiky úplných nákladů
  • Doplnění předpisové základny
  • Realizace stanovené metodiky informačními systémy
  • Audit zpracované metodiky
  • Zvyšování zapojení cílové skupiny do projektu


INVESTICE DO ROZVOJE A VZDĚLÁVÁNÍ