Posílení finanční udržitelnosti výzkumu na VFU Brno zavedením metodiky úplných nákladů

Aktuality

Projekt Posílení finanční udržitelnosti výzkumu na VFU Brno zavedením metodiky úplných nákladů byl úspěšně ukončen k 30.6.2014. Metodika vykazování nepřímých nákladů, která byla zauditována externím auditním orgánem, byla zavedena do univerzitního prostředí. V následujícím období bude metodika rozvíjena a využívána nejen pro stanovení nepřímých nákladů projektů, ale i jako manažerský nástroj podporující strategii univerzity.
INVESTICE DO ROZVOJE A VZDĚLÁVÁNÍ