Posílení finanční udržitelnosti výzkumu na VFU Brno zavedením metodiky úplných nákladů

Kontakty

Kontaktní osoba ve strategických otázkách projektu

Za odbornou část

Mgr. Daniela Němcová
Kvestorka VFU Brno
nemcovada@vfu.cz
tel. 54156 2025

Za administrativní část

Ing. Leona Sapíková
Vedoucí odd. správy celouniverzitních projektů
sapikoval@vfu.cz
tel. 54156 2004

Kontaktní osoba zodpovědná za provoz webu

Ing. Ladislav Žůrek
Vedoucí Centra informačních technologií
zurekl@vfu.cz
tel. 54156 2095

INVESTICE DO ROZVOJE A VZDĚLÁVÁNÍ