Hlavní strana


Cílem projektu je propojení vzdělávání a praxe s nejnovějšími poznatky vědy a výzkumu cestou odborných seminářů vedoucích k dynamické orientaci v aktuálních poznatcích z oboru fyziologie, seznámení s možnostmi navazování mezinárodních kontaktů, zvládnutí prezentace vlastních výsledků a zvýšení konkurenceschopnosti.

Dílčí cíle navrhovaných odborných seminářů jsou rozděleny do dvou tematických cyklů konaných 1x v Brně a 1x v Olomouci a ukončených závěrečnou konferencí s prezentacemi cílové skupiny.

CYKLUS 1: věda – výzkum – vzdělávání – mezinárodní uplatnění

  1. Aktuální vědecké poznatky na úrovni Nobelových cen (VĚDA)
  2. Aktuální výzkum v oblasti fyziologie (VÝZKUM)
  3. Prezentace vlastního výzkumu (VZDĚLÁVÁNÍ)
  4. Mezinárodní možnosti (MEZINÁRODNÍ UPLATNĚNÍ)

CYKLUS 2: věda – výzkum – praxe

  1. Fyziologie – patofyziologie – medicína (DIAGNOSTIKA)
  2. Fyziologie – patofyziologie – medicína (HUMÁNNÍ MEDICÍNA)
  3. Fyziologie – patofyziologie – medicína (VETERINÁRNÍ MEDICÍNA)

Další cíle:

Odborné publikace projektu

Interaktivní odborné materiály k seminářům

Webová databáze

Design, code: Mgr. Jiří Veverka, DiS.

Copyright © 2009-2017, Od fyziologie k medicíně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42, Brno