Hlavní strana


Cílovou skupinu představují v prvním kroku akademičtí pracovníci vysokých škol (asistenti, odborní asistenti), kteří se podílejí na vedení vědecko-výzkumné činnosti studentů. Hlavní cílovou skupinou jsou pak VŠ studenti, kteří budou semináře a exkurze absolvovat. V neposlední řadě je projekt zacílen i na SŠ učitele z důvodu podchycení zájemců o vědecko-výzkumnou činnost ze středních škol a jejich studenty, kteří se seznamují s vědou a výzkumem v rámci SOČ.

K aktivnímu zapojení do projektu se tedy mohou registrovat:

  1. akademičtí pracovníci VŠ
  2. VŠ studenti
  3. SŠ pedagogové a studenti

Design, code: Mgr. Jiří Veverka, DiS.

Copyright © 2009-2017, Od fyziologie k medicíně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42, Brno