Hlavní strana


Projekt je realizován od 1. července 2009 do 30. června 2012.
Vlastní aktivní zapojení cílových skupin je rozděleno do čtyř vzdělávacích cyklů.
Možnost přihlášení na konkrétní dny pro jednotlivá témata bude nabídnuta registrovaným účastníkům.

Cyklus 1:
Tematický panel: Věda-výzkum-vzdělávání-mezinárodní uplatnění
Termín: únor – květen 2010 (letní semestr akademického roku)
Místo: Brno

Termín

Téma

Únor 2010

Aktuální vědecké poznatky na úrovni Nobelových cen

Březen 2010

Aktuální výzkum v oblasti fyziologie

Duben 2010

Prezentace vlastního výzkumu

Květen 2010

Mezinárodní možnosti pro fyziologii a biomedicínu

Cyklus 2:
Tematický panel: Věda-výzkum-praxe
Termín: říjen - prosinec 2010 (zimní semestr akademického roku)
Místo: Brno

Termín

Téma

Říjen 2010

Fyziologie – patofyziologie – diagnostika

Listopad 2010

Fyziologie – patofyziologie – humánní medicína

Prosinec 2010

Fyziologie – patofyziologie – veterinární medicína

Cyklus 3:
Tematický panel: Věda-výzkum-vzdělávání-mezinárodní uplatnění
Termín: únor – květen 2011 (letní semestr akademického roku)
Místo: Olomouc

Termín

Téma

Únor 2011

Aktuální vědecké poznatky na úrovni Nobelových cen

Březen 2011

Aktuální výzkum v oblasti fyziologie

Duben 2011

Prezentace vlastního výzkumu

Květen 2011

Mezinárodní možnosti pro fyziologii a biomedicínu

Cyklus 4:
Tematický panel: Věda-výzkum-praxe
Termín: říjen - prosinec 2011 (zimní semestr akademického roku)
Místo: Olomouc

Termín

Téma

Říjen 2011

Fyziologie – patofyziologie – diagnostika

Listopad 2011

Fyziologie – patofyziologie – humánní medicína

Prosinec 2011

Fyziologie – patofyziologie – farmakologie

Závěrečná konference cílové skupiny
Téma: Fyziologie a biomedicína
Termín: březen/duben 2012
Místo: Brno/Olomouc

Design, code: Mgr. Jiří Veverka, DiS.

Copyright © 2009-2017, Od fyziologie k medicíně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42, Brno