Hlavní strana


Odborné publikace projektu: pro členy cílové skupiny budou v průběhu projektu vydávány propagační materiály týkající se náplně vzdělávacích cyklů, pro zvýšení atraktivity seminářů budou tyto materiály doplněny odbornými informace týkajícími se např. přehledu aktuálních Nobelových cen za fyziologii, významných osobností z oblasti veterinární fyziologie, aplikace poznatků z fyziologie v medicíně

Interaktivní odborné materiály k seminářům: pro lepší orientaci a především zajištění využitelnosti výsledků projektu a poznatků a dovedností cílové skupiny v dlouhodobém měřítku budou připraveny materiály shrnující náplň seminářů a exkurzí, které budou poskytnuty účastníkům po absolvování seminářů

Publikace budou zdarma poskytovány registrovaným účastníkům projektu v rámci konání seminářů a exkurzí.

Design, code: Mgr. Jiří Veverka, DiS.

Copyright © 2009-2017, Od fyziologie k medicíně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42, Brno