Hlavní strana


Od fyziologie k medicíně - integrace, vědy výzkumu, odborného vzdělávání a praxe je založen na vysoce efektivním individuálním přístupu, který umožňuje přímé zapojení aktivních účastníků do výzkumu a praxe. Z tohoto důvodu je cílová skupina limitována počtem 75 účastníků (10 akademických pracovníků, 15 SŠ pedagogů a studentů, 50 VŠ studentů) v regionu Brno a stejný počet v regionu Olomouc. Vytvořením skupiny náhradníků se snažíme vytvořit prostor pro zapojení dalších účastníků v případě absence některého člena prioritní skupiny. Prioritní členové cílové skupiny, i náhradníci, obdrží zdarma všechny odborné projektové publikace. Děkujeme za pochopení a všem za zájem o účast v projektu. Těšíme se na aktivní spolupráci v Olomouci v roce 2011!

Design, code: Mgr. Jiří Veverka, DiS.

Copyright © 2009-2017, Od fyziologie k medicíně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42, Brno