Hlavní strana


Tematický panel: Věda-výzkum-vzdělávání-mezinárodní uplatnění

Termín (místo): únor – květen 2010 (Brno), únor – květen 2010 (Olomouc)
Cíl: Hlavním cílem je vědecké vzdělávání v oblastech fyziologie a medicíny na úrovni Nobelových cen, dynamická orientace v aktuálních vědeckých informacích, seznámení s možnostmi zahraničních pobytů, diskuze zkušeností ze zahraničních pracovišť, zkvalitnění soft-skills při zpracování vlastních výsledků vědecké práce formou odborné, ale současně atraktivní prezentace v anglickém jazyce.
Panel zahrnuje přednášky, semináře a exkurze v těchto oblastech:

  • Aktuální vědecké poznatky na úrovni Nobelových cen
  • Aktuální výzkum v oblasti fyziologie
  • Prezentace vlastního výzkumu
  • Mezinárodní možnosti pro fyziologii a biomedicínu

 

Tematický panel: Věda-výzkum-praxe

Termín (místo): říjen - prosinec 2010 (Brno), říjen – prosinec 2011 (Olomouc)
Místo: Brno
Cíl: Hlavním cílem je zvyšování odbornosti v oblasti uplatnění výsledků vědy a výzkumu v medicíně se zaměřením na diagnostiku a aspekty humánní a veterinární klinické praxe.

  • Fyziologie – patofyziologie – diagnostika
  • Fyziologie – patofyziologie – humánní medicína
  • Fyziologie – patofyziologie – veterinární medicína/farmakologie

 

Závěrečná konference cílové skupiny

Téma: Fyziologie a biomedicína
Termín: březen/duben 2012
Místo: Brno/Olomouc

Aktivní zapojení cílové skupiny cestou prezentací vlastních výsledků výzkumné práce se soutěživým prvkem nominace a odměny pro nejlepší příspěvky. Vytvoření komunikační platformy mezi cílovými skupinami pro další odbornou komunikaci. 

Design, code: Mgr. Jiří Veverka, DiS.

Copyright © 2009-2017, Od fyziologie k medicíně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42, Brno