Hlavní strana


Fyziologie představuje velmi prestižní vědecký obor, ve kterém jsou spolu s medicínou udělovány Nobelovy ceny. Jedná se o obor nesmírně dynamický, proto je rychlá orientace v aktuálních poznatcích, jejich efektivní využití a propojení se současnou praxí základem úspěchu při vědecko-výzkumné činnosti.

Navrhovaný projekt si tedy klade za cíl integraci vědy, vzdělávání a praxe a dále zkvalitnění soft-skills studentů, pedagogů a začínajících pracovníků vědy a výzkumu cestou zvyšování odbornosti a zpřístupnění vědecko-výzkumné činnosti a praktických aplikací. Projekt bude realizován aktivním zapojením cílových skupin, a to především cestou specializovaných seminářů, exkurzí a formou odborných publikací. Semináře budou zaměřeny na studenty postgraduálního studia, začínající pracovníky vědy a výzkumu a SŠ studenty zapojené ve středoškolských odborných činnostech. Partnerský tým proto tvoří vysokoškolští pedagogové, aktivně působící také na poli výzkumném a klinickém, s bohatými zkušenostmi z mezinárodních vědeckých pobytů a konferencí.

Design, code: Mgr. Jiří Veverka, DiS.

Copyright © 2009-2017, Od fyziologie k medicíně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42, Brno