Summer school

 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Bakalářský a navazující magisterský studijní program

Ochrana zvířat a welfare

 

WELFARE HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Multimediální text pro studenty 1. ročníku bakalářského studia

Bloková výuka ke státnicovému předmětu Ochrana a welfare přežvýkavců, prasat, koní a drůbeže !

Přednášky předmětu Ochrana zvířat a welfare I a II

 

 

 

MARKETING A MANAGEMENT V OCHRANĚ ZVÍŘAT

Multimediální text pro studenty 2. ročníku navazujícího magisterského programu

Vyučující: Doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.