Ochrana zvířat a welfare

(2022-2023)

 

1. Ochrana a welfare skotu, ovcí a koz

2. Ochrana a welfare prasat

3. Ochrana a welfare drůbeže a králíků

4. Ochrana a welfare koní

5. Ochrana a welfare zvířat při přepravě + prezentace s ukázkou případové studie

video - strojové vyklízení haly s brojlery

6. Welfare zvířat při porážení a usmrcování