Úvod

 

Požadavky na studium předmětu

 

Přednášky

 

Cvičení

 

Právní předpisy

 

Odkazy

 

projekt IVA 2018FVHE/2380/55 - Grafické materiály jako podpora pro výuku ekonomických předmětů


 

Okruhy otázek ke zkoušce

Státnicový blok Ochrana a welfare přežvýkavců, prasat, koní a drůbeže