Strategie EU pro podporu dobrých životních podmínek zvířat 2011-2015

Protokoly Welfare Quality

 

 

 

WELFARE SKOTU  

Body Condition Score                            Skot - problematika https://cit.vfu.cz/nz/NHZ/SKOT.html

Zásady welfare a nové standardy EU v chovu skotu

Technologie chovu skotu                        Odchov telat

Péče o paznehty                                    Dojící technika - fotodokumentace

Typy dojíren a dojení                             Porodny

Zemědělství žije - chov skotu                  Úprava paznehtů

 

WELFARE PRASAT

Kastrace kanců v Evropě                         Vyšší produkce selat na prasnici?

Hormonální řízení reprodukce                  Skupinové ustájení prasnic

Ekonomika početnosti vrhů                      Chov prasat v ekologickém zemědělství

Rentabilita chovu prasat                           Problémy v chovu prasat

Aktuálně o chovu prasat v ČR

 

WELFARE OVCÍ A KOZ

Diagnostika, terapie a prevence ektoparazitóz ovcí a koz

Péče o paznechty                                     Návrat velkých šelem a ochrana stád dobytka

Mléčná užitkovost ovcí                             Welfare ovcí a koz

 

WELFARE HRABAVÉ DRŮBEŽE

Plemena slepic http://www.kavapo.cz/deleni-plemen-slepic/

české národní plemeno https://www.ifauna.cz/drubez/clanky/r/detail/6082/ceske-slepice/

Začátek snášky   https://www.ifauna.cz/drubez/clanky/r/detail/6340/dospivani-a-zacatek-snasky/

Jídlo s.r.o. Produkce násadových vajec, odchov brojlerů https://www.stream.cz/jidlo-s-r-o/10003539-kure-1-36denni-zivotni-cyklus

Porážka brojlerů https://www.stream.cz/jidlo-s-r-o/10003581-kure-2-porazka

Šlechtění nosných hybridů http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/print.php?page=2792&typ=html

Stájové technologie pro nosnice https://www.agrico.cz/chov-nosnic-v-obohacenych-klecich-1-72.html

Odchov masných hybridů (krmení) http://www.agropress.cz/produkce-kureciho-masa/

metodiky výkrmu brojlerových kuřat http://en.aviagen.com/assets/Tech_Center/BB_Foreign_Language_Docs/Czech_TechDocs/CZECH-Broiler-for-CDsmall.pdf

BBC chicken meat production https://www.youtube.com/watch?v=mJEM3TUX-uU

Informace od SVS ČR https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/chov-kurat-na-maso-informace/

systémy chovu nosnic http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/print.php?page=4578&typ=html

poultry behaviour http://www.poultryhub.org/production/husbandry-management/poultry-behaviour/

brojleři  -  https://www.stream.cz/jidlo-s-r-o/10003539-kure-1-36denni-zivotni-cyklus

Free range housing (nosnice) https://www.youtube.com/watch?v=dBbzA4D98-4

Obohacené klece u nosnic - https://www.big-dutchman.cz/cs/vykrm-drubeze/produkty/vykrm-kurat/

https://www.youtube.com/watch?v=bNaFh85GRYY&feature=youtu.be

Chov krůt - https://www.youtube.com/watch?v=cLsHDO_VN1s

 

CHOV VODNÍ DRŮBEŽE

Chov husy domácí

Veterinární problematika krůt VFU Brno https://fvl.vfu.cz/files/veterinxrnx_problematika_krxt.pdf

Foie gras – Maďarsko (v ČR zakázáno) https://www.stream.cz/jidlo-s-r-o/10008080-foie-gras

Produkce a zpracování drůbeže https://cit.vfu.cz/ivbp/wp-content/uploads/2011/07/VY_04_215.pdf

The explosive sex life of the duck https://www.youtube.com/watch?v=l0EbkDNKN-E

 

PŘEPRAVA HOSP. ZVÍŘAT

přepravní prostředky - https://www.bobyfleisch.cz/galerie/