Zdraví a welfare hospodářských zvířat

(prezentace)

Onemocnění skotu

Onemocnění prasat

Onemocnění koz

Onemocnění ovcí