Úvod

 

Podmínky studia předmětu

 

Sylaby přednášek a cvičení

 

Welfare a zdraví zvířat

(projekt 2014FVHE/2390/027 IVA VFU Brno)

 

Welfare hospodářských zvířat

(projekt 2019FVHE/2380/64 IVA VFU Brno)

 

Etologie ovcí a koz

(projekt 2020FVHE/2410/53 IVA VFU Brno)

 

Výuková opora pro distanční formu vzdělávání - welfare běžců, lam a alpak

(projekt 2021FVHE/2410/51)

 

Okruhy otázek ke zkoušce

 

Právní předpisy

 

Odkazy