Přednášky

 

  1.    Historický vývoj přístupu člověka ke zvířatům. Náboženství a zvířata. Potřeby a práva zvířat. "Ten Reasons of Animal Right"

  2.    Pohoda (welfare) zvířat a její definice, ukazatele pohody zvířat.

  3.    Metody hodnocení úrovně welfare v intenzivních chovech. ANI systém a systém WELFARE QUALITY Vyhodnocení ANI.

  4.    Hlavní motivační síly zvířat. Hlad, žízeň a související stereotypní chování. Enrichment – jeho druhy a cíle. Vnímání bolesti a utrpení u zvířat.

  5.   Ochrana zvířat před utrpením. Zdraví zvířat - vliv nemoci a bolesti na pohodu zvířat. Strach a stres zvířat. Zvířata a jejich využití člověkem. Konflikty mezi zvířaty, strach a stres. Potřeba společnosti zvířat vlastního druhu.

  6.    Konvenční a ekologické chovy zvířat. Chovy s vyšším welfare. Cíle ekologického zemědělství a jeho právní úprava. Ekologické chovy z pohledu welfare.

  7.    Welfare skotu. Faktory ovlivňující welfare skotu. Technologie chovu, reprodukce a jejich vliv na pohodu zvířat. Indikátory pohody skotu.

  8. Hlavní problémy porušení welfare v jednotlivých kategoriích skotu. Vliv onemocnění skotu na jejich welfare. Předcházení porušení pohody skotu.

  9.   Welfare ovcí a koz, technologie chovu zvířat ve vztahu k jejich pohodě.

  10.  Úvod do welfare prasat. Chov prasat ve vztahu k pohodě zvířat.  

  11. Welfare nosnic – klecové a alternativní technologie. Výhody a nedostatky. Výkrm brojlerových kuřat. Specifiky welfare u této kategorie drůbeže.

  12.  Welfare vodní drůbeže a dalších druhů hrabavé drůbeže.

  13.  Výživa přežvýkavců a její vliv na pohodu zvířat.

  14.  Výživa dalších druhů hospodářských zvířat a její vztah k pohodě těchto druhů.

 

           Cvičení

 

1.   Welfare hospodářských zvířat, úvod do problematiky. Zadání semestrální práce – zhodnocení úrovně pohody zvířat ve vybraném chovu hospodářských zvířat. Příklad parametrů k zhodnocení welfare chovu, metodika hodnocení ekologického chovu skotu podle pěti svobod.

2.   Welfare mléčného a masného skotu – zásady zacházení a manipulace se zvířaty (praktická videoukázka). Nejčastější problémy v pohodě skotu. Řešení modelových příkladů. 

3.    Welfare prasat – zásady zacházení a manipulace se zvířaty (praktická videoukázka).  Řešení modelových příkladů. 

4.   Welfare ovcí a koz - zásady zacházení a manipulace se zvířaty (praktická videoukázka). Nejčastější problémy v pohodě ovcí a koz. Řešení modelových příkladů. Prezentace nejčastějších problémů v pohodě ovcí a koz.

5.   Welfare hrabavé drůbeže (nosnice) – problémy v pohodě drůbeže spojené se způsobem jejich chovu. Nejčastější problémy pohody hrabavé drůbeže. Řešení modelových příkladů.

6.  Welfare hrabavé drůbeže (masní broileři) – problémy v pohodě drůbeže spojené se způsobem jejich chovu (praktická videoukázka). Nejčastější problémy pohody hrabavé drůbeže. Řešení modelových příkladů.

7.      Welfare kachen, hus a krůt. Řešení modelových příkladů.  Nejčastější problémy v pohodě vodní drůbeže a krůt.

8.       Pohoda hospodářských zvířat na veřejných vystoupeních a svodech.

9.       Welfare zvířat při omračování a porážení. Praktická videoukázka porážení hospodářských zvířat. 

10. - 12. cvičení Welfare hospodářských zvířat – technologie ustájení, výživa, onemocnění a jejich vliv na pohodu zvířat (jednodenní výjezd na školní statek Nový Jičín).

13.   Prezentace semestrální studie – zhodnocení úrovně pohody zvířat ve vybraném chovu hospodářských zvířat. 

14. Prezentace semestrální studie – zhodnocení úrovně pohody zvířat ve vybraném chovu hospodářských zvířat - pokračování.