Úkolem předmětu Welfare hospodářských zvířat je seznámit studenty s obsahem pojmu welfare, ukazateli pohody zvířat a způsoby hodnocení welfare v chovech, při přepravě a usmrcování. Dalšími probíranými tématy jsou specifické aspekty a problémy pohody zvířat jednotlivých kategorií hlavních druhů hospodářských zvířat jako jsou skot, prasata, ovce a kozy, hrabavá a vodní drůbež.