Obecně welfare a posuzování welfare

Welfare masného a dojeného skotu

- WQ Protokol skot

Welfare ovcí a koz

- AWIN Protokol ovce

- AWIN Protokol kozy

Welfare prasat

- WQ Protokol prasata

Welfare koní

- AWIN Protokol koně

- AWIN Protokol osli

Welfare hrabavé drůbeže

- WQ Protokol nosnice, brojleři

Welfare vodní drůbeže a krůt

- AWIN Protokol krůty

Welfare králíků

Welfare při přepravě obecně

Welfare při přepravě skotu, ovcí a koz

Welfare při přepravě prasat

Welfare při přepravě koní

Welfare při přepravě drůbeže a králíků

Základy výživy - cun, eq, su

Usmrcování hospodářských zvířat

Poruchy chování hosp. zvířat

Základy výživy - gal

Základy výživy - bo, ov, cp

Prostředí chovu a poruchy z prostředí

Péče o zvířata