Cílem projektu je zvýšení kvality odborného profilu studenta budoucího absolventa VFU Brno

Plánované dovybavení výukových laboratoří pro výuku mikrobiologických, chemických, fyzikálních, mikroskopických a senzorických metod umožní zvýšit vědomosti a praktické dovednosti studentů v oblasti moderních metod (např. aplikované metody molekulární biologie nebo instrumentálních metody senzorické analýzy aj.). Zapojení multimediálních didaktických prostředků umožní názornější prezentace při výuce a podpoří také další samostatnou činnost studentů, při výuce budou využity nové prvky jako projektové a problémové studium.


Toho chceme docílit prostřednictvím inovace, rozšíření, zkvalitnění a zvýšení efektivity výuky v předmětech magisterských studijních programů v oboru Veterinární hygiena a ekologie a Veterinární lékařství, vyučovaných v rámci integrované výuky na Fakultě veterinární hygieny a ekologie VFU Brno, zejména se zaměřením na praktickou část výuky.

Více o projektu