Balení potravin (2340/H1BA) – povinně volitelný předmět


Předmětem výukové disciplíny Balení potravin je seznámit studenty s významnou technologickou operací – balením potravin a jejich následným prodejem. Úvodní přednášky jsou zaměřeny na ekonomiku balení, na požadavky na obaly ve sféře výroby, oběhu a spotřeby. Následující seznamují studenty s používanými obalovými materiály (dřevo, papír, karton, lepenka, tkaniny, sklo, kov, plasty, poživatelné obalové materiály), s jejich fyzikálně-mechanickými a především, bariérovými vlastnostmi, včetně interakcí obal – potravina, respektive potravina – obal. Tato část je doplněna o aktivní a inteligentní balení a navazující balení v modifikované atmosféře (MAP). Významnou součástí celé výuky je aspekt ochrany životního prostředí. V části prodej potravin jsou studenti seznamováni se současnou legislativou a jejím vývojem, kontrolními orgány a platnými normativy v ČR a EU. Následující kapitoly jsou zaměřeny na vývoj prodeje potravin u nás a ve světě, především značení obalů (EAN, RFID) a vývoj logistiky za období posledních dvacet roků a částečně i s psychologií prodeje. Těžištěm cvičení jsou dva projekty individuální, jejichž cílem je porozumění principu namáhání konzervového obalu vnitřním přetlakem při záhřevu a vzniku kondenzace vzdušné vlhkosti na vnitřní a vnější straně obalu (studenti mají k dispozici interaktivní výukovou pomůcku) a jeden projekt týmový se zaměřením na značení obalů, dohledatelnost a aktuální nové trendy ve vývoji balení potravin. 

KA 3-1

Balení potravin 
Studijní materiál
Grafy
Fotodokumentace