Biochemie I., II. (2110/V1BC1/V1BC2)


2110/H1BC2  Veterinární biochemie I.
Veterinární biochemie v zimním semestru seznamuje studenty s metabolickými přeměnami určitého okruhu látek (metabolismus glycidů, lipidů, aminokyselin) s příslušnými enzymy, které tyto metabolické přeměny realizují. Jednotlivé metabolické dráhy jsou situovány do příslušných kompartmentů, charakterizovány přínosem pro výkonnost a zdraví buněk – tkání (ATP) včetně osudů konečných metabolitů (produktů).

2110/H1BC2  Veterinární biochemie II.
V letním semestru je veterinární biochemie zaměřena na objasnění složitějších biochemických přeměn (např.glykoproteiny, nukleoproteiny, lipoproteiny), na změny provázející stárnutí buněk (chrupavky, glykované proteiny) a na metabolity vztažené k funkci určitého orgánu (kosterní svaly, myokard, játra, ledviny, gastrointestinální trakt, mozek). Získané poznatky jsou pak aplikovány ve speciálních kapitolách zabývajících se konverzí základních živin u přežvýkavců, malých zvířat, drůbeže, ryb s poukazem na metabolické problémy a jejich příčiny. V závěru přednáškového cyklu jsou probrány nové biomolekuly (např. leptin, hepcidin, cystatin, protimrazové glykoproteiny arktických ryb a další).
Získané vědomosti z předmětu veterinární biochemie v celkovém souhrnu představují nezbytnou přípravu pro zvládnutí preklinických a klinických disciplin.