Chemické laboratorní metody v analýze potravin (2340/H1Cl) – povinně volitelný předmět


Cíle předmětu (anotace): Cílem předmětu je seznámit studenty s širším spektrem metod využívaných v chemii potravin při stanovení fyzikálně-chemických parametrů jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin živočišného původu. Studenti jsou seznámeni s moderními analytickými metodami (extrakční metody, chromatografické metody, elektroforetické metody, metody UV/VIS a IR spektrometrie a enzymové metody).

KA 4-8up

Princip elektroforetických metod
SDS-PAGE elektroforéza Studijní materiál
Úvod do problematiky extrakčních metod 
Extrakce1  Studijní materiál
Extrakční metody používané pro stanovení lipofilních a hydrofilních látek-
Extrakce2
Principy chromatografie v analýze potravin živočišného původu  
Chromatografie Studijní materiály  Praktické cvičení 1  Praktické cvičení 2
Fyzikálně-chemické parametry potravin živočišného původu významné pro bezpečnost a kvalitu potravin 
Fyzikálně-chemické parametry  Studijní materiál
Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin
Spektrofotometrie Studijní materiál
Principy enzymových metod v analýze potravin živočišného původu 
Studijní materiál
Stanovení kofeinu v extraktu kávy metodou SPE 
Metoda SPE
Stanovení lipofilních vitaminů v mléce metodou UHPLC
Metoda UHPLC

Fotodokumentace:
Chemické laboratorní metody v analýze potravin