Chemie(2110/V1CH) – povinný předmět


2110/V1CH Chemie

Cíle předmětu (anotace):

Z hlediska obsahové náplně lze rozdělit do čtyř základních oddílů.

1. Základní chemické zákony a poznatky o stavbě a vlastnostech látek a jejich aplikace s ohledem na biologickou reaktivitu sloučenin.

2. Základy bioanorganické chemie a hlediska biologického významu a funkce důležitých iontů a sloučenin (strukturální prvky, makro- a mikroelementy). Biocykly nejdůležitějších prvků.
3. Základy bioorganické chemie zahrnující vztahy mezi strukturou a reaktivitou biologicky důležitých organických sloučenin. Systematika důležitých látek zejména v návaznosti na potřeby biochemie a dalších navazujících disciplín.
4. Základní principy současných vyšetřovacích metod a to jak klasických tak i instrumentálních., používaných zejména v oblasti kontrolních činností laboratoří veterinárně hygienického dozoru, potravinářských a krmivářských.