Chemie potravin I., II. (2340/H1CP1/H1CP2)

Od ZS 2012/2013 došlo ke sloučení s předmětem  Mikrobiologie potravin do nového předmětu Chemie a mikrobiologie potravin


Disciplína Chemie potravin je disciplínou pro navazující předměty hygienicko-technologické, toxikologické a ekologické. Objasňuje posluchačům složité děje v multikomponentních systémech, jakými jsou potraviny. Jde o průřezovou disciplínu pro potravinářské vědy, která se obsahově zaměřuje na chemii a zastoupení jednotlivých nutrientů v potravinách, na jejich chemické a biochemické reakce přicházející v úvahu v souvislosti s jednotlivými technologickými kroky při jejich výrobě, skladování a distribuci. Disciplína je zaměřena na chemii masa a masných výrobcích. Pozornost je zaměřena také na procesy probíhající v potravinách při kulinární úpravě.

KA 1-1

 Stanovení cholesterolu metodou HPLC

Pracovní postup
Návod na praktické cvičení
Studijní materiál

KA 1-2

Stanovení mastných kyselin metodou GC

Protokol ze cvičení
Návod na praktické cvičení
Studijní materiál

KA 1-3

Stanovení hydroxymethylfurfuralu v potravinách metodou UPLC
Stanovení hydroxymethylfurfuralu v potravinách metodou UPLC
Studijní materiál I. Hydroxymethylfurfural a jeho stanovení II. Kapalinová chromatografie (HPLC, UPLC)

KA 1-4
Využití metody ELFA při stanovení bakterií Salmonella spp. v potravinách
Využití metody ELFA při stanovení bakterii Salmonella spp_ZS 2013
Standardní operační postup SLM a SPT_VIDAS Salmonella_ZS 2013
Pracovní postup SLM_VIDAS Salmonella_LS 2013
Návody na cvičení Detekce stafylokokových enterotoxinů v potravinách metodou ELFA s využitím přístroje miniVIDAS

KA 1-5

Stanovení počtu vybraných patogenních a indikátorových mikroorganismů v potravinách pomocí automatizované metody TEMPO®
Část a) Stanovení počtu vybraných patogenních a indikátorových mikroorganismů v potravinách pomocí automatizované metody – Tempo
Návody na cvičení TEMPO
Fotodokumentace

 

KA 1-6

Využití metody ELISA při detekci Listeria  monocytogenese a stafylokokových enterotoxinů v potravinách
Využití metody ELISA při detekci Listeria monocytogenes a stafylokokových enterotoxinů v potravinách
Využití metody ELISA při detekci stafylokokových enterotoxinů
Standardní operační postup SOP – Detekce listerií v potravinách a environmentálních vzorcích

 

KA 4-5up

Využití metody Elisa při detekci stafylokokových enterotoxinů v potravinách – Výukový film

Detekce Salmonella spp. v potravinách na přístroji mini VIDAS® – Výukový film

 

Fotodokumentace:

Stanovení mastných kyselin metodou GC – 1
Stanovení mastných kyselin metodou GC – 2
Stanovení mastných kyselin metodou GC – 3
Stanovení mastných kyselin metodou GC – 4
Stanovení cholesterolu v potravinách metodou HPLC
Sledování výukového filmu ELISA_
Využití metody ELISA při detekci stafylokokových enterotoxinů 1-6 ZS 2013
Detekce bakterií r. Salmonella v potravinách metodou ELFA s využitím_VIDAS_ZS 2013
Sledování filmu 2340/4-6up ZS 2013/2014
Stanovení mastných kyselin pomocí metody plynové chromatografie