Dezinfekce, dezinsekce, deratizace v potravinářství – od 1.9.2013 nový název předmětu DDD v potravinářství (2190/H1DD) – povinně volitelný předmět


Obsahem a cílem je základní definování jednotlivých pojmů z oblasti DDD. Studenti jsou seznámeni s původci infekčních onemocnění a s potravinovými škůdci, prostředky a metodami ochrany včetně legislativních norem.