Druhy a složení potravin (2210/H1DP) – povinný předmět


Cílem výuky je předložit charakteristiky jednotlivých skupin potravin a základní přístupy k hodnocení jejich kvality.

Výstupy z učení :

Student popíše skupiny potravin a charakterizuje jejich hlavní zástupce.

Student umí zařadit potravinu do skupiny na základě popisu základní charakteristiky.

Student umí identifikovat základní údaje o potravině uváděné na obalech výrobků.

Student vysvětlí základní principy hodnocení kvality potravin, včetně základních zásad pro udržení kvality a zdravotní nezávadnosti potravin.

KA 3-2

Označování potravin Druhy a složení potravin
Masné výrobky – 
Mléko a mléčné výrobky –  Fermentované mléčné výrobky  Sýry
Med a tuky živočišného původu – Med a tuky_živočišného_původu

Fotodokumentace:
Označování potravin

Fermentované mléčné výrobky
Sýry
Med a tuky živočišného původu

Přednášky:

Obsah předmětu Druhy a složení potravin – Př. č. 1
Složení potravin, energetická a biologická hodnota potravin. Význam jednotlivých složek potravin pro výživu – Př. č. 2
Maso a masné výrobky – Př. č. 3
Ryby a rybí výrobky – Př. č. 4
Mléko a mléčné výrobky – Př. č. 5
Med a další včelí produkty. Suroviny rostlinného původu – Př. č. 6
Tuky, vejce a výrobky z nich – Př. č. 7
Suroviny a potraviny rostlinného původu – Př. č. 8
Změny potravin při skladování. Trvanlivost potravin, kažení potravin. Onemocnění z potravin – Př. č. 9+10
Kvalita potravin – autenticita potravin, náhražky (analogy) a falšování – Př. č. 11
Potraviny specifického charakteru. Nanomateriály – Př. č. 12
Funkční potraviny. Potraviny nového typu. Superpotraviny – Př. č. 13
Výukový materiál – Výukový materiál
Ukázka zkouškového testu – Otázky

KA 4-14up

Atlas_výrobků – Masné_výrobky
Atlas výrobků – Fermentované mléčné výrobky
Atlas výrobků –  Sýry

Fotodokumentace:
Masné výrobky
Fermentované mléčné výrobky
Sýry