Ekologie (2190/H1EK) – povinný předmět


Ekologie je zaměřena na základní ekologické zákonitosti. Je rozšířením a doplněním biologického vzdělání veterinárních lékařů o problematiku týkající se významu prostředí pro každý živý organismus. Důraz je kladen na ekologii živočichů. Výuka zasahuje i do environmentální a aplikované veterinární ekologie.