Farmakologie v produkci potravin (2390/H1FP) – povinně volitelný předmět


Cílem předmětu je seznámit studenty se znalostí principů veterinární farmakologie založeném na současných znalostech farmakokinetiky, farmakodynamiky, účinků a vedlejších účinků léčiv, interakcí, nebezpečí, rizika toxicity a reziduí při používání léčiv u potravinových zvířat. Zvláštní pozornost se věnuje těm skupinám léčiv, které se aplikují hromadně potravinovým zvířatům chovaným v intenzivních systémech. Předmět zahrnuje výuku příslušné legislativy týkající se reziduí v potravinách živočišného původu.

Rok 2010/2011

KA 2390/1-2

 • Extrakce a průkaz reziduí antibiotika oxytetracyklinu v biologické matrici pomocí analytického materiálu LC/MS:

 

KA 2390/2-3

 • Pevné lékové formy. Praktická demonstrace pevných forem léčivých přípravků. Polotuhé lékové formy. Praktická demonstrace polotuhých lékových forem:
 • Fotodokumentace:

pevné a polotuhé lékové formy 1

pevné a polotuhé lékové formy 2

pevné a polotuhé lékové formy 3

 

 •  Kapalné lékové formy. Praktická demonstrace kapalných forem léčivých přípravků.
 • Fotodokumentace:  Kapalné lékové formy

 

KA 2390/2-2

 • AISLP – automatizovaný informační systém léčivých přípravků

 

Rok 2011/2012

KA 2390/2-3

Fotodokumentace: 1 , 2

 

KA 2390/2-2

 

KA 2390/1-2

Extrakce a průkaz reziduí antibiotika sulfametoxazolu v biologické matrici pomocí analytického materiálu LC/MS:

KA 2390/4-3up

 • Elektronické výukové texty předmětu Farmakologie v produkci potravin
 • Byly vytvořeny elektronické výukové texty předmětu Farnakologie v produkci potravin, které obsahují jak výuku inovovanou v rámci OPVK, tak všechny další dokumenty potřebné ke studiu předmětu a získání zápočtu.
 • Elektronické výukové texty:
 • http://cit.vfu.cz/farmvpp/

 

Rok 2012/2013

 

KA 2390/2-3

KA 2390/2-2

 

KA 2390/1-2

 • Extrakce a průkaz reziduí antikokcidika amprolia v biologické matrici pomocí analytického materiálu LC/MS:

 

KA 2390/4-3up

 • Elektronické výukové texty předmětu Farmakologie v produkci potravin
 • Byly zaktualizovány a doplněny elektronické výukové texty předmětu Farnakologie v produkci potravin, které obsahují jak výuku inovovanou v rámci OPVK, tak všechny další dokumenty potřebné ke studiu předmětu a získání zápočtu.
 • Elektronické výukové texty:
 • http://cit.vfu.cz/farmvpp/

 

 • Případové studie:
 1. Případová studie 1
 2. Případová studie 2
 3. Případová studie 3
 4. Případová studie 4
 5. Případová studie 5
 6. Případová studie 6
 7. Případová studie 7
 8. Případová studie 8