HACCP (2340/H1HAC) – povinný předmět


Předmět umožňuje studentům pochopit HACCP jako systematický přístup, který může být aplikován na všechny aspekty bezpečnosti potravin, včetně biologického, chemického a fyzikálního nebezpečí na všech stupních potravního řetězce, včetně surovin, sběru, nákupu, produkce, distribuce a skladování finálních výrobků. Výuka HACCP systému se zaměřuje na určení nebezpečí, které ve výrobě existuje, na identifikaci kritických kontrolních bodů, na kterých může být nebezpečí kontrolováno a na stanovení opatření, založených na chemických, fyzikálních a mikrobiologických zkouškách a pozorování, kterými je monitorována účinnost kontroly. Praktické ověření znalostí je prováděno v potravinářských závodech.

Případové studie zaměřené na systémy kvality a bezpečnosti potravin dle norem BRC a IFS

 

Fotodokumentace

Mezinárodní potravinářské standardy BRC, IFC – 1
Mezinárodní potravinářské standardy BRC, IFC – 2
Mezinárodní potravinářské standardy BRC, IFC – 3
Mezinárodní potravinářské standardy BRC, IFC – 4

Stránka se připravuje.