Hygiena a technologie masa a masných výrobků I., II. (2350/H1HA1/H1HA2) – povinný předmět


Je řešena problematika jakosti a zdravotní nezávadnosti masa a masných výrobků. Pozornost je věnována produkci masa, zacházení se zvířaty, způsob porážení zvířat a ošetření masa po porážce. Jsou probírány hlavní technologické postupy výroby masných výrobků, zásady manipulace s masem a masnými výrobky. Předmět je zaměřen také na zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a aplikace principů GMP a HACCP do výroby.

KA 2-1

Praktická výuka na porážce VFU Brno – Porážka prasat

Fotodokumentace:
Fotodokumentace

KA 1-1

Identifikace a detekce vybraných původců alimentárních onemocnění

Případová studie 1
Výukový materiál

Fotodokumentace:
Identifikace a detekce vybraných původců alimentárních onemocnění