Hygiena a technologie mléka a mléčných výrobků I., II. (2340/H1HL1/H1HL2) – povinný předmět


H1HL1: Primárním cílem předmětu je presentovat účinnou transformaci mléka na vysoce kvalitní výrobky. Jsou objasněny technologie získávání syrového mléka na farmách, vlastnosti syrového mléka a vliv různých faktorů na zdravotní nezávadnost a kvalitu mléka. Zahrnuty jsou změny suroviny, meziproduktů a finálních výrobků a vzájemné vztahy mezi výrobkem a výrobním zařízením. Jsou to zvláště ty aspekty, které jsou specifické pro výrobu mléka. Důraz je kladen na fyzikální, chemické a mikrobiologické změny.

H1HL2: Výuka zahrnuje podrobné výrobní postupy různých mléčných výrobků. Důležitou součástí výuky je veterinární legislativa a metody provádění kontroly zdravotní nezávadnosti a kvality potravin veterinárními orgány.

KA 4-4up

Robotizované dojení – výukový film XXX

KA 4-7up

Výroba plísňového sýru NIVA – výukový film

Fotodokumentace
H1HL2 Fotodokumentace